Ekologická farma Agro Merník

agro merník

Firma AGRO MERNÍK s.r.o. je ekologickou farmou ktorá sa nachádza v Prešovskom kraji, okrese Vranov nad Topľou, k.ú. Mernik, Michalok a Čičava, ktoré sa rozprestierajú vo Východoslovenskej nížine - pahorkatine, v doline potoka Čičava, ktorá ústi do rieky Topľa. Základom podnikateľskej činnosti firmy je chov hospodárskych zvierat.

Chov hovädzieho dobytka typu Aberdeen-Angus, pôvodne severoškótske bezrohé mäsové plemeno. U nás chované v černej a červenej farbe. Mäso z plemena Angus je jedinečné vďaka svojej vlastnosti „mramorovaniu“ - nitkovitému ukladaniu tuku do svaloviny - krehké a šťavnaté s typickou chuťou. Po celom svete je toto kvalitné mäso považované za prémiový produkt pre kulinárske účely.

Chov hovädzieho dobytka zloženého z plemien Slovenského strakatého, Limouzina, Charolaise.

Chov oviec typu Romney Marsh - anglické plemeno s kombinovanou vlnovo-mäsovou úžitkovosťou, vyšlachtené v hrabstve Kent za prispenia plemene Leicester.

Chov kôz typu Biela krátkosrstá koza – typickým slovenským národným plemenom.

Ďalšou činnosťou je aj chov prasiat a koní.

Obhospodarujeme 1157,55 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 541 ha ornej pôdy a 616,55 ha trvalo trávnych porastov.

Naša stratégia

Stratégiou našej ekologickej farmy je chov čistokrevného dobytka mäsového typu plemena Aberdeen Angus u hovädzieho dobytka, Romney Marsh u oviec a Bielej strakatej kozy, zamerané na produkcia mäsa a mäsových výrobkov bio-kvality, ktoré sa priamo spracúváva na farme na registrovanom bitúnku.

V budúcnosti sa chceme zároveň zamerať na rozšírenie chovu koní a s tým spojenú jednodňovú agroturistiku s možnosťou výučby jazdy na koni a s možnosťou vyskúšania si kŕmenia jednotlivých druhov zvierat a dojenia kôz.

e-mail: info@agromernik.sk | tel.: 0908 366 745 | adresa: AGRO MERNÍK s.r.o., Merník 179, 094 23 Merník okres Vranov nad Topľou

Created by Good Idea Studio, s.r.o. © 2015 - 2019